Bostadsrätt frågor
 

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende äger bostadsrättsföreningens mark och byggnader.

Mer info här nedan:
Kyrkbacken
Grängesberg
Ludvika Kommun

Som ägare till en bostadsrätt äger du rätten att bo i lägenheten. Tillsammans med övriga medlemmar i föreningen, förvaltar du fastigheten där du bor i. Rättigheter och skyldigheter gentemot föreningen, delas av de boende.

Det unika med bostadsrätt är att man gemensamt bestämmer och tar ansvar för sin boendemiljö. Det här engagemanget skapar sammanhållning och trivsel, samtidigt som kostnaderna kan hållas nere.

Som boende i en bostadsrättsförening, har stora möjligheter att påverka sitt boende. På föreningsstämman kan du påverka de beslut som tas i föreningen.

På föreningsstämman väljs också styrelse för bostadsrättsföreningen. Styrelsen har ett stort ansvar för föreningens verksamhet, och fastställer bl.a. årsavgiften, så att den täcker föreningens kostnader. Alla medlemmar har rätt att motionera i frågor de vill att stämman ska behandla.

Som bostadsrättshavare har man nyttjanderätt till sin bostad på obegränsad tid. Man har vårdplikt av bostaden, och ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick, och bekosta reparationer och förbättringar på sådant som finns inuti lägenheten.

Bostadsrätten kan man sälja,och den kan ärvas eller överlåtas på samma sätt som andra tillgångar. En bostadsrättshavare bekostar själv sin hemförsäkring. Bostadsrättstillägg har föreningen redan tecknat i ett kollektivt avtal. Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvaret bostadsrättshavaren har, enligt bostadsrättslagen och stadgarna.