Kyrkbacken >> Styrelsen
 

Styrelsen i BRF Kyrkbacken Grängesberg är följande:

Ordförande Gun-Britt Malmkvist

Sekreterare Anders Pers

Ledamot Marie Björkman
Ledamot Magnus Karlsson
Ledamot Jenny Persson
Ledamot Reino Kiuru

Suppleant Soile Vaveniemi
Suppleant Anders Pers

Vaktmästeri Anders Brunström

V.värd yttre. Reino Kiuru
V.värd intre. Gun-Britt Malmkvist

Bastu Magnus och Jenny
Tillbaka