Kyrkbacken >> Styrelsen
 

I vår bostadsrättsförening finns följande möjligheter om du behöver akut hjälp.

Vice värd (yttre verksamhet)
Reino Kiuru
Telefontid vardagar kl 10.00 - 13.00
Telefon 070-282 22 36

Vicevärd (inre verksamhet)
Gun-Britt Malmkvist
Finns på kontoret tisdag o torsdag 9-30-11.00
Telefon 070-362 80 72

Vaktmästeriet
Anders Brunström 070-657 29 23
Finns anträffbar dagtid.

Tillbaka